korisne informacije

Na jednom mestu možete naći mnoštvo korisnih informacija, zakona, propisa i sl. Za sve dodatno nas možete kontaktirati!

trenutno aktuelno

Odluka o proglašenju bolesti COVID-19 zaraznom bolešću

Donosilac odluke: Vlada RS, 10. mart 2020.

Odluka o izmeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 zaraznom bolešću

Donosilac odluke: Vlada RS, 16. mart 2020.

Odluka o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju

Donosilac odluke: Vlada RS, 19. mart 2020.

Saopštenje za sve vozače u međunarodnom transportu

Saopštenje je izdalo: Ministarstvo zdravlja,   27. mart 2020.

Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo

Donosilac odluke: Vlada RS, 22. april 2020.

Spisak proizvoda se povremeno menja, mi prikazujemo samo ažuriranu, aktuelnu listu.

Obaveštenje o načinu uvoza maski i rukavica za sopstvene potrebe, za vreme trajanja epidemije

Akt Uprave carina,  25. mart 2020.

Dopuna obaveštenja o načinu uvoza maski i rukavica za sopstvene potrebe, za vreme trajanja epidemije

Akt Uprave carina, 26. mart 2020.

Odluka o uslovima za izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina na etil-alkohol alkoholne jačine 80%vol i jače

Akt Uprave carina, 01. april 2020.

Kratke (opšte) informacije o carinskom postupkom nad robom koja je predmet donacije - uvoz/izvoz

Uprava carina

Podnošenje sertifikata o poreklu robe EUR1/EUR-MED za vreme trajanja krize izazvane virusom COVID19

Akt Uprave carina, 06. april 2020.

Nova odluka o zabrani izvoza lekova

Akt uprave carina, 15. april 2020

ZAKONI I PROPISI

Carinski zakon

Aktuelan carinski zakon, primenjuje se od 2019.

Carinska tarifa 2020.

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu

Zakon o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju

(“Sl. list SRJ”, br.26/95 i “Sl. list SCG” br.1/2003 – Ustavna povelja)

Zakon o donacijama i humanitarnoj pomoći

(“Sl. list SRJ”, br. 53/2001, 61/2001 – ispr. и 36/2002 и “Sl. glasnik RS”,
br. 101/2005 – dr.zakon)