Usluge

Obezbeđujemo prevoz robe širom celog sveta! Svaki vaš upit je naš novi izazov.

Određivanje carinske  tarife, potpuna podrška u pripremi dokumentacije za carinjenje, carinjenje, dostava na željenu adresu nakon carinjenja…